We offer you

 • Career in a world leading game developer
 • Promotion based on excellence
 • Performance based reward
 • Recognition and reward program
 • Birthday celebration
 • Annual staff trip
 • Annual health check
 • Various in-door events
 • Games and sport clubs
 • Tons of team building activities
 • Modern working facilities
 • Game room: PS3, Xbox, Wii
 • And so much more…

Watch this

Game Programmer (Creation team) - Vietnamese only, Da Nang


Reference: Da Nang, Programming

Department: Programming

Location: Da Nang


Company Description

In Gameloft Da Nang, our creation division is growing to handle more ambitious mobile games, from conception to implementation, we’re aiming at improving our gameplay, UI, game economy, and overall service to our players.

Game Creation Programmers are a key part of creation teams, who will be mainly responsible for the implementation of the features designed by Game Designers, but also in charge of overall game technical performances.

We’re looking for self-motivated, goal-orientated and a strong team player profiles.

We expect our team members to challenge the plan, themselves, and the rest of the team to build great games together.

Tại Gameloft Đà Nẵng, bộ phận Creation của chúng tôi đang mở rộng để có thể thực hiện những Game mobile tham vọng hơn từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai. Chúng tôi đang hướng tới cải thiện gameplay, giao diện người dùng, tính kinh tế của game và tổng thể các dịch vụ cho người chơi.

Lập trình viên Game Creation là nhân tố quan trọng của team creation, họ sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc thực hiện các tính năng thiết kế bởi Game Designers, đồng thời phụ trách toàn bộ mảng kỹ thuật của game.

Chúng tôi đang tìm kiếm những thành viên nhiệt huyết, luôn hướng tới kết quả sau cùng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Chúng tôi kì vọng team member của mình không ngừng thử thách với những kế hoạch, với bản thân họ và với các thành viên còn lại của team để cùng nhau tạo nên những Game tuyệt vời.Job Description

 

 • Involve in all areas of game development including Programming of Graphics, Game Logic, Artificial Intelligence, User Interface, Optimization. 
 • Support and contribute new ideas to game design.
 • Anticipate & raise potential issues during pre-production.
 • Write robust code to be used by many people.
 • Independently create complete solutions from scratch.
 • Work as part of a team, but with plenty of opportunity to take responsibility on an individual level.

 

 • Tham gia vào tất cả các công đoạn lập trình game bao gồm lập trình đồ họa, lập trình logic, AI, giao diện người dùng, tối ưu hóa code.
 • Hỗ trợ và đóng góp ý tưởng cho phần design của game.
 • Dự tính và phát hiện các vấn đề kĩ thuật tiềm ẩn trước khi triển khai game production
 • Đảm nhiệm việc tạo ra những dòng code chất lượng cho game 
 • Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập từ đầu.
 • Làm việc như một phần của team, nhưng cũng đồng thời có thể nhân trách nhiệm ở vai trò cá nhân.

 

 Qualifications

 

 • Wide understanding of different game technology areas (gameplay, graphic, tools, etc.)
 • Strong, professional use of C++ programming
 • Ability to quickly catch up with existing code
 • Experience in graphic programming using graphic libraries.
 • Understanding/experience with any of the following is a plus: Touch UI development, Content Driven Systems, Free to Play model
 • Passion for games

 

 • Hiểu biết nhiều khía cạnh của công nghệ phát triển Game (Gameplay, đồ họa, các tools…)
 • Có kinh nghiệm và mạnh về lập trình C++
 • Có kinh nghiệm lập trình đồ họa và sử dụng các thư viện đồ họa (OpenGLES, Metal, Direct 3D)
 • Hiểu biết/ có kinh nghiệm với bất kì công cụ nào sau đây là một lợi thế: Touch UI, Content Driven Systems, mô hình Free to Play.
 • Có khả năng nhanh chóng tiếp cận/nắm bắt code có sẵn.
 • Yêu thích game

 Additional Information

Why you will love it here – Gameloft Danang

 • Gameloft Da Nang is being located in the center of Da Nang city, the most beautiful city in Viet Nam, where will give you a very friendly working environment and best supporting from Supervisor/Lead programmer when you need.
 • Work on games played by hundreds of thousands of people.
 • A chance to work the Game Engine that was built from zero and understanding deeply about how the Game Engine works 
 • Cooperate and interact with many experienced programmers worldwide, learn and improve your technical skills.
 • Open career path in Gameloft, whether you go for technology expert, or management positions. 
 • Give you a chance to join many coding contests such as AI Contest, Code Challenge, Game contest.
 
 • Gameloft Đà Nẵng nằm ở trung tâm Đà nẵng – một trong những thành phố đẹp nhất của Việt Nam, nơi sẽ cho bạn trải nghiệm môi trường làm việc thân thiện cùng sự giúp đỡ tuyệt vời từ các cấp quản lý khi bạn cần
 • Làm việc trên những Game được chơi bởi hàng trăm nghìn người.
 • Cơ hội để làm việc với một Engine Game được xây dựng từ đầu và hiểu cụ thể cách Engine Game này hoạt động
 • Hợp tác và tương tác với nhiều lập trình viên đầy kinh nghiệm trên khắp thế giới của Gameloft, học hỏi cải thiện kĩ năng của bạn
 • Mở ra con đường nghề nghiệp lâu dài tại Gameloft, cho dù bạn muốn theo hướng kĩ thuật hay quản lý con người.
 • Cho bạn cơ hội để tham gia rất nhiều các cuộc thi code như AI Contest, Code Challenge, Game Contest.
   

How to apply?

- Please submit your CV, cover letter or portfolio (if applicable) before 30 June 2018

Note: We only receive Vietnamese profiles for this job/ Chúng tôi chỉ nhận hồ sơ từ ứng viên người Việt Nam cho vị trí này.FORWARD TO A FRIEND


Your name*:
Your email*:
Your friend name*:
Your friend email*:
You should check this offer.
It look really suitable for you and I thought you might find it interesting.
It could be nice to work together in Gameloft!
For more info, tell me or check here: www.gameloft-sea.com

FIND US ON SOCIAL MEDIA

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
SUBMIT

©2018 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
All other trademarks are the properties of their respective owners